Изборът на моторно масло се прави от производителя на автомобила. В сервизната документация има препоръки за необходимите изисквания, на които то трябва да отговаря. Тези изискванията представляват експлоатационните и вискозитетни характеристики.
Техническите изисквания, на които маслото трябва да отговаря (или надминава), за да има оптимално поведение в двигателя наричаме експлоатационно ниво. То се определя съгласно спецификации, най-разпространени са АСЕА (Асоциация на Производителите на Европейски Автомобили) и API (Американски Петролен Институт).
Спецификацията АСЕА регламентира конкретни показатели и стойности , на които трябва да отговарят масла за сервизно обслужване на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили.
Съгласно АСЕА маслата се разделят на 3 основни класа и съответни категории към тях, и добавена година на внедряването на експлоатационно ниво: A/В –Бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили; C – Леки и лекотоварни бензинови и дизелови двигатели съвместими с допълнителни системи за третиране на отработените газове: DPF и TWC /DPF – дизелов филтър за твърди частици; TWC – трипътен катализатор; E - Тежкотоварни дизелови двигатели; - Категориите са цифрата след класа: Например С1, С2… А3/Б3, А4/Б4 … Е6, Е7 и т.н. - Година на внедряването на експлоатационно ниво: Например Е5- 02…, A3/B4-08, С1-10.
Американският Петролен Институт разделя двигателите на два типа - „C” за Дизел и „S” за Бензин. Буквите поставени след „C” и „S” следват по азбучен ред последователността на разработване на категориите : A, B, C, D, Е, F… - Бензинови- API: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH (остарели) и API: SJ, SL, SM, SN (действащи) - Дизелови- API: CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4 (остарели) и CH-4, CI-4, CI-4 PLUS, CJ-4 (действащи)
Вискозитетният клас (SAE) дава информация за вискозитетно-температурните свойства на моторните маслата. Последните се описват чрез кинематичен или динамичен вискозитет (иначе казано каква е гъстотата на маслото при различни температури).
Да, маслата се делят на едносезонни и всесезонни: - Едносезонните масла, в зависимост от сезона им на употреба биват летни (SAE 20, … SAE 60) и зимни (SAE 0W, … SAE 20W), където W е съкратено от англ. winter- зима. Използването им е обвързано с климата и като изключим много стара техника с голям разход, при съвременните автомобили е неефективно и дори може да бъде опасно. - Всесезонните масла са предназначени за целогодишна употреба. Те се означават по следния начин: SAE 0W-30,.. SAE 5W-40, … 15W-50. Числото преди буквата „W” дава указания за нискотемпературните свойства на маслото. Колкото е по-малко това число, толкова по-подвижно е маслото при ниски температури и е по-лесно стартирането на двигателя. Числото след буквата W дава указание за вискозитета на маслото при 100°С. Това означава, че масла SAE 5W-40 и SAE 10W-40 имат еднакъв вискозитет при 100°С, но имат различни нискотемпературни характеристики.
НЕ, не е вярно! Погрешно е да се избира масло само по вискозитетен клас. SAE 10W-40 в конкретния случай показва нискотемпературните свойства на маслото и неговият кинематичен вискозитет при 100°С, но не дава никаква информация за експлоатационните свойства на маслото.
Цветът на едно свежо моторно масло не е определящ за качеството му, тъй като зависи както от количеството, така и от оцветяването на компоненти, от които то е произведено (базови масла и присадки).
Всяка търговска марка, като например PRISTA, ТЕХАСО и др. има своя продуктова гама. Многообразието от продукти ни дава възможност да избираме сред асортимент от масла, покриващи различни изисквания в зависимост от конкретното приложение. Сериите масла са обособени за леки, лекотоварни и тежкотоварни превозни средства. Например серията HAVOLINE на ТЕХАСО е гама за леки и лекотоварни единици, а тази, наречена URSA - за тежкотоварни дизелови двигатели.
Производителите на смазочни продукти не дефинират пробег. Условията за експлоатация и интервалите на сервизно обслужване се дават от производителя на съоръжението в сервизната документация, тъй като в нея се указват експлоатационното ниво и се препоръчва вискозитетен клас.
Да, за оптимален пробег е добре да се вземат предвид и критерии като: - Режим на натоварване (нормален или спортен, т.е. интензивно натоварване на двигателя); - Вид на движение (извънградско, магистрала или предимно в градски условия( на къси разстояния, с често пускане на двигателя и студено състояние); - Запрашеност на околна среда; - Техническото състояние на автомобила, годината на производство и реално изминатите километри за година;
Защото тези масла са подходящи за употреба, както за бензинови, така и за дизелови двигатели и особено подходящи за употреба в смесени автопаркове.

За контакти

Мобилен: 0878 715 005

Уеб: bgmasla.com

Обърнете се към нас, ако имате въпроси
Илко Бончин, БГ масла
Изключително атрактивни цени на вашето внимание
Стефан Насев, БГ масла
+359 878 92 35 54
info@bgmasla.com

Магазин